“Criatures Màgiques del Bosc” Barcanova Editorial octubre 2023

Collection: The Forest of Colors

Books designed to encourage children’s autonomous reading. Each double page presents the text written in two types of handwriting: stick and linked.

CAT/”Criatures Màgiques del Bosc” Barcanova Editorial octubre 2023

Col·lecció: El Bosc de Colors

Llibres pensats per afavorir la lectura autònoma dels infants. Cada doble pàgina presenta el text escrit en dues modalitats de lletra: de pal i lligada.

ESP/”Criatures Màgiques del Bosc” Barcanova Editorial octubre 2023

Colección: El Bosque de Colores

Libros pensados para favorecer la lectura autónoma de los niños. Cada doble página presenta el texto escrito en dos modalidades de letra: de palo y ligada.