“Bunji, la pequeña Koala”  Pequeño Nandibú 2023

Adaptation to illustrated album format of the Festuc Teatre family show and with the adaptation of the text by Pep Molist.

Between the summer of 2019 and the winter of 2020, Australia experienced wildfires so massive that they became one of the worst wildlife disasters in the history of planet Earth. A wake-up call to the world in the face of the challenge posed by climate change.

(All koalas like to sleep so much… that they sleep most of the day! All but one: little Bunji!)

CAT/”Bunji, la petita Coala” Petit Nandibú 2023 

Adaptació a format àlbum il·lustrat de l’espectacle familiar de Festuc Teatre i amb l’adaptació del text a càrrec de Pep Molist.

Entre l’estiu de 2019 i l’hivern de 2020, a Austràlia hi va haver uns incendis forestals tan enormes que es van convertir en un dels pitjors desastres de la vida salvatge de la històtia del planeta Terra. Un toc d’atenció al món davant el desafiament que suposa el canvi climàtic.

(A tots els coales els agrada tant dormir… que dormen gairebé tot el dia! A tots, menys a un: la Bunji, la petita coala!)

ESP/”Bunji, la pequeña Koala” Pequeño Nandibú 2023

Adaptación a formato álbum ilustrado del espectáculo familiar de Festuc Teatre y con la adaptación del texto a cargo de Pep Molist.

Entre el verano del 2019 y el invierno del 2020, en Australia hubo unos incendios forestales tan enormes que se convirtieron en uno de los peores desastres de la vida salvaje de la historia del planeta Tierra. Un toque de atención al mundo frente al desafío que supone el cambio climático.

(A todos los koalas les gusta tanto dormir… ¡que duermen casi todo el día! A todos, menos a uno: ¡la pequeña Bunji!)