“Vacances al poble dels avis”
Editorial Baula 2016
Col·lecció Ala Delta
text: Pere Martí Bertran