“Ulisses al país dels gegants”
Adaptació d’un fragment de l’Odissea
Col·lecció “a dues veus”. Textos adaptats per llegir una persona adulta i un infant.
Editorial Cruïlla 2010

“Ulisses al país dels gegants”
Adaptación de un fragmento de la Odissea
Col·lección “a dos voces”. Textos adaptados para leer un adulto con un niño.
Editorial Cruïlla 2010

“Ulisses al país dels gegants”
Adaptation of a fragment of the Odyssey
Collection “two voices”
Texts adapted to read an adult with a child
Editorial Cruïlla 2010