Campanyes de reciclatge

Mancomunitat Penedès-Garraf
Diputació de Barcelona
Il·lustracions: Anna Mongay
Disseny: Montse Poch www.rratdisseny.com