Vèrtex is the magazine of the federation of Hiking Entities of Catalonia. The content of the magazine is structured in sections such as news and current affairs, interviews, opinion articles and reports on mountain activities It also includes reports on other topics such as shelters, technology and safety, the environment, hiking culture and historical figures.

CAT/ Vèrtex és la revista de la federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. El contingut de la revista s’estructura en seccions com notícies i cròniques d’actualitat, entrevistes, articles d’opinió i reportatges sobre activitats de muntanya També s’hi inclouen reportatges d’altres temes com refugis, tècnica i seguretat, medi ambient, cultura excursionista o personatges històrics.

ESP/ Vèrtex es la revista de la federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. El contenido de la revista se estructura en secciones como noticias y crónicas de actualidad, entrevistas, artículos de opinión y reportajes sobre actividades de montaña También se incluyen reportajes de otros temas como refugios, técnica y seguridad, medio ambiente, cultura excursionista o personajes históricos.

 

  • Vèrtex, nº 243

    L’any 2013, amb Jaume Ferrández com a director de la revista Vèrtex, la portada de la revista nº 243 va rebre el Premi a la millor coberta. Vaig fer la il·lustració a partir de l'article: “Els noms de les muntanyes” de Xavier Martorell. Aquell premi també va significar un reconeixement al consell assessor de la revista.