Campanyes de reciclatge
Mancomunitat Penedès i Garraf
Diputació de Barcelona

Il·lustracions: Anna Mongay
Disseny: Montse Poch www.rratdisseny.com