“Alucina con mis cuentos”
The pages in this book were written by children aged between 6 and 11, all winners of the Brújula Prize for children’s stories and tales awarded by the San Pablo publishing house.

San Pablo ediciones 2019

CAT/ “Alucina con mis cuentos”
Les pàgines d’aquest llibre han estat escrites per nens d’entre 6 i 8 anys, tots ells, guanyadors del Premio Brújula de relats i contes infantils que concedeix l’editorial San Pablo.

San Pablo ediciones 2019

ESP/ “Alucina con mis cuentos”
Las páginas de este libro, han sido escritas por niños de entre 6 y 11 años, ganadores todos ellos del Premio Brújula de relatos y cuentos infantiles que concede la editorial San Pablo.

San Pablo ediciones 2019