For over 25 years, I have worked in primary schools as a visual arts teacher, as well as giving
classes in many high schools and libraries. I like to teach and convey enthusiasm for what I’m
passionate about, but what I enjoy most is seeing how the boys and girls work and getting them to
look at things differently.

CAT/ Durant més de 25 anys he treballat en escoles com a mestra de plàstica i també he voltat per alguns
centres de secundària i biblioteques.
M’agrada ensenyar i transmetre il·lusió per allò que m’apassiona, però el que més m’agrada és veure
els nois i noies com treballen i fer-los mirar les coses d’una altra manera.

ESP/ Durante más de 25 años he trabajado en escuelas como maestra de plástica y también he colaborado con
centros de secundaria y bibliotecas. Me gusta enseñar y transmitir ilusión por lo que me apasiona, pero lo
que más me gusta es ver trabajar a los chicos y chicas, ayudandoles a mirar las cosas de otra manera.