Projecte “INSPIRA” 2020 Tekman Education
Llums i obres
Material d’aprenentatge per nens de 3 a 6 anys

Proyecto “INSPIRA” 2020 Tekman Education
Luces y sombras
Material de aprendizaje para niños de 3 a 6 años

“INSPIRA” project, 2020 Tekman Education.
Lights and shadows
Learning material for children from 3 to 6 years old