L’AURELLUT

“L’Aurellut” is the story awarded and edited by CAMBULETA, a non-profit cultural association, which works to promote the use of the Pallars language, make it known and highlight it.

The story is aimed at primary school children and contains a small glossary at the end.

CAT/ L’AURELLUT
“L’Aurellut “és el conte premiat i editat per CAMBULETA, una associació cultural sense ànim de lucre, que treballa per promoure l’ús de la parla pallaresa, donar-la a conèixer i posar-la en valor.

El conte està adreçat a nens de primària i conté un petit glosari a la part final.

 

ESP/ L’AURELLUT

“L’Aurellut” es el cuento premiado y editado por CAMBULETA, una asociación cultural sin ánimo de lucro, que trabaja para promover el uso del habla pallaresa, darla a conocer y ponerla en valor.

El cuento está dirigido a niños de primaria y contiene un pequeño glosario en la parte final.