“ I si li fas un petó?” de Teresa Blanch
Editorial Barcanova 2018,

3 era edició: març 2023