“Els tresors del bosc”
Ales de paper Editorial Lynx 2004
text: Pere Martí Bertran