TATANO” is a magazine in Catalan for boys and girls from 4 years old to 9 years old

“Rut and Piu” Script and Drawings: Anna Mongay
Rut likes to have fun with her friends, glide on the snow, ride a bike, swim in the sea and the river. She is accompanied by the inseparable bird Piu and when there are problems she always looks for solutions with imagination.

 

CAT/ El Tatano” és una revista en català per a nens i nenes a partir de 4 anys.

És el “Cavall Fort” dels petits! “Rut i Piu” Guió i dibuixos : Anna Mongay
A la Rut li agrada divertir-se amb els seus amics, lliscar per damunt la neu, anar amb bicicleta, banyar-se al mar i al riu. L’acompanya l’inseparable ocell Piu i quan hi ha problemes sempre busca solucions amb imaginació.

 

ESP/ El Tatano” es una revista en catalán para niños y niñas a partir de 4 años.

“Rut y Piu” Guión y dibujos : Anna Mongay
A Rut le gusta divertirse con sus amigos, deslizarse sobre la nieve, ir en bicicleta, bañarse en el mar y el río. Le acompaña el inseparable pájaro Piu y cuando hay problemas siempre busca soluciones con imaginación.